Bitcoin trader általános szerződési feltételei


A Megbízott neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya 1. Székhely: Nyíregyháza, Szántó-Kovács János út Telephely: Nyíregyháza, Szántó-Kovács János út Cégjegyzékszáma a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon: Adószám: A továbbiakban: Megbízott 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya 1.

Az Általános Szerződési Feltételek célja a Megbízott közvetített szolgáltatásának és ennek igénybevételének, jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása, különös tekintettel a Szolgáltatás tárgyára és a fizetés rendjére.

A Megbízott jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult megbízási alapon Bitcoin vásárlás és eladás megrendelések teljesítésére és Bitcoinhoz kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására, amely Szolgáltatásokat a Megrendelők számára az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

bitcoin trader általános szerződési feltételei

A Szolgáltatások Megrendelője lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed az Internet-felhasználókra internetes látogatókra és a Megbízottra is. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Megbízott Szolgáltatásokat nyújt. Fogalom-meghatározások Az Általános Szerződési Feltételekben amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: Internet-felhasználó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a www.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki igénybe veszi a www.

Általános szerződési feltételek - rövidített elévülési idő kikényszeríthetősége

Szolgáltatás: az a folyamat, melynek során a Megrendelő megadja a személyes adatait melyet a Digital Currency Kft. Aktuális árfolyam: Az az árfolyam, melyen a Bitcoint Megrendelő részére értékesíti, eladja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tőzsdei termékekhez hasonlóan a Bitcoin ára is folyamatosan változik, így az aktuális árfolyam értéke is nőhet, illetve csökkenhet. Adatvédelmi Szabályzat: mely a Digital Currency Kft.

A Megbízott által nyújtott Szolgáltatások meghatározása 2. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása Bitcoin vásárlás szolgáltatás: a Megbízott által közvetített Bitcoin vásárlás, majd a vásárolt Bitcoin eljuttatása Megrendelő részére elektronikus úton.

bitcoin trader általános szerződési feltételei

Bitcoin vásárlás szolgáltatást bármely Megrendelő, Vevő megrendelheti. A Megbízott Crypto market bot vásárlási szolgáltatást nyújt.

bitcoin trader általános szerződési feltételei

A szolgáltatás menete, hogy a Megrendelő banki átutalással fizeti be a Megbízott bankszámlájára a vásárlásra szánt összeget. Megbízott a beérkezett forint összegből aktuális árfolyamának megfelelően Bitcoint vásárol külföldi tőzsdéken, majd a megvásárolt Bitcoint a Megrendelő által megadott Bitcoin címre eljuttatja.

Fontos: 30 ezer Forint alatti megrendelés esetén Ft egyszeri tranzakciós díj is levonásra kerül az átutalt összegből.

bitcoin trader általános szerződési feltételei

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bitcoin utalások visszafordíthatatlanok, így a tévesen megadott Bitcoin cím esetén adódó károkért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Általános tudnivalók, feltételek 3. A Megrendelő elfogadja a Megbízott Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve bitcoin trader általános szerződési feltételei kötelező érvényűnek veszi.

Használati feltételek

A Megrendelés, vásárlás elfogadása A Megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő az alábbi oldalakon található kötelezően kitöltendő adatbeviteli bitcoin trader általános szerződési feltételei maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Digital Currency Kft.

A szolgáltatások igénybevételének módja 1. Ezt követően a honlapon értesítést kap a sikeres megbízás leadásáról, illetve rendeléséről e-mailt is kap a rendeles bitcointrader. Ezt követően a Megrendelőnek a megbízás véglegesítéséhez át kell utalnia a vásárlásra fordítani kívánt összeget Megbízott bankszámlájára.

Az utalás megjegyzés rovatában meg kell adnia megrendelésének egyedi azonosító számát, illetve nevét. Probléma esetén az ügyfélszolgálat tud információt nyújtani a következő elérhetőségeken: online ügyfélszolgálat: rendeles[kukac]bitcointrader.

Rendelés és szállítás 4. A Megrendelő által kifizetett szolgáltatás során vásárolt Bitcoin minden esetben digitális formában fog megjelenni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bitcoin, mint digitális adat, kézzel meg nem fogható, az csak elektronikus formában tárolható, fogadható és küldhető.

Bitex Trader

Megrendelő és Megbízott közösen kijelentik és elfogadják, hogy a Bitcoin hálózat jellegéből adódóan minden Bitcoin tranzakciót a hálózat számítógépei igazolnak, azok publikusak és mindenki számára elérhetőek.

Ennek tudatában a megbízás teljesítésének igazolására a Bitcoin blokkláncban található tranzakciós azonosítókat transaction ID veszik alapul. Megrendelő és Megbízott közösen elfogadják, hogy elsődlegesen a tranzakciók ellenőrzésére a www.

Megbízott a rendelés teljesítésekor a Bitcoin utalásnál megjegyzés mezőben feltünteti a megrendelés számát.

A felelősség korlátozása 5. Felelősség a használat során: A Szolgáltatásokat a Megrendelők saját felelősségükre használhatják. A bitcointrader. Ide értve a vásárlás során harmadik félnél fellépő vis majort, csődöt, hackertámadást.

Hibás használat: A fizetés lépéseit pontosan kell követni. Hibás kezelésből eredő károkért pl. Hibás adatmegadás Amennyiben a Megrendelők hibás adatot adnak meg, például e-mail cím, Bitcoin cím, illetve telefon- vagy mobiltelefonszám, a Megbízott semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

bitcoin trader általános szerződési feltételei

Adatvédelem A Digital Curency Kft. A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Fizetés A bitcointrader. Számlázás Megbízott a megrendelés teljesítése után számlát állít ki a szolgáltatás díjáról megrendelő részére, melyet e-mailben juttat el Megrendelőnek.

Adószám: Banksz.